KrachtMeting voor vrijwilligersorganisaties

Wilt u weten hoe sterk uw vrijwilligersorganisatie is? Bent u opgewassen tegen alle ontwikkelingen die op u afkomen? En is er voldoende draagkracht en vernieuwingskracht in uw organisatie? Doe dan de KrachtMeting!

Handleiding voor gebruik KrachtMeting

De KrachtMeting is bedoeld om inzicht te krijgen in hoe sterk vrijwilligersorganisaties functioneren. We doen dit door u gericht vragen te stellen over een aantal thema’s:.

StuurKracht

Brengt in beeld hoe sterk het bestuur van de vrijwilligersorganisatie is en waar eventueel een risico zit.

DraagKracht

Brengt in beeld of de vrijwilligersorganisatie genoeg mensen heeft om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren.

SamenwerkingsKracht

Brengt in beeld of een vrijwilligersorganisatie met andere organisaties samenwerkt en of er binnen de eigen organisatie goed wordt samengewerkt, weet men van elkaar wat er wordt gedaan?

HulpKracht

Brengt in beeld of een vrijwilligersorganisaties voldoende hulpbronnen heeft. Denk aan voldoende vrijwilligers, geld, vergaderruimte etc.

VernieuwingsKracht

Brengt in beeld of een vrijwilligersrganisatie in staat is om te vernieuwen: doet de vrijwilligersorganisatie al twintig jaar hetzelfde of zijn er regelmatig nieuwe activiteiten, veranderingen en vernieuwingen?

Het invullen gaat eenvoudig en kost u slechts enkele minuten. De meeste vragen zijn geformuleerd als stelling. U kunt op een schaal van 5 mogelijkheden aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de stelling. Staat u neutraal ten opzichte van een stelling dan kunt u het middelste antwoord - mee eens noch mee oneens - aanklikken. Uw scores worden per krachtenveld opgeteld. Deze deelscores samen bepalen hoe sterk uw organisatie is! Aan het eind van de KrachtMeting kunt u uw eigen antwoorden printen. Daarnaast kunt u ook andere vrijwilligers uitnodigen om de KrachtMeting in te vullen. Als groepsbeheerder krijgt u daarmee inzicht in hoe uw collega bestuursleden of andere vrijwilligers de organisatie beoordelen. Met behulp van grafieken ziet u snel hoe de verschillende krachtenvelden worden gewaardeerd.

Aan de slag met de KrachtMeting

We adviseren u om uw organisatie met een kritische blik onder de loep te nemen en per onderdeel de vragen zo reëel mogelijk in te vullen. Het is aan te bevelen om de vragenlijst door meerdere vrijwilligers individueel in te laten vullen en vervolgens de antwoorden met elkaar te vergelijken en de verschillen en overeenkomsten met elkaar te bespreken. Door het invullen van de vragen krijgt u een beeld van de kracht van uw vrijwilligersorganisatie, maar ook een goed beeld waar uw organisatie mogelijk ondersteuning op nodig heeft om succesvol te kunnen blijven werken.

Succes met het invullen van de vragenlijst !

Start met invullen

Kracht Lokaal:

De KrachtMeting wordt u aangeboden door Kracht Lokaal. Doel van Kracht Lokaal is om lokale vrijwilligersorganisaties te versterken door het verbeteren en vergroten van de ondersteuning. Wij doen dit samen met verschillende partners. Kracht Lokaal is een initiatief van MOVISIE. Wilt u meer weten over Kracht Lokaal, kijk dan op www.krachtlokaal.nl of neem contact op met Daan de Bruijn

Nodig deelnemers uit voor de KrachtMeting

U kunt andere vrijwilligers uit uw team, collega-bestuursleden of anderen uitnodigen om deel te nemen aan de KrachtMeting. Als groeps-organisator kunt u hen via de onderstaande link Een uitnodiging versturen om deel te nemen aan de KrachtMeting. Als alle deelnemers de vragenlijst hebben ingevuld krijgt u een rapportage met de gemiddelde scores per KrachtenVeld en de gemiddelde totaalscores te zien. U kunt deze resultaten ook printen.

Nodig deelnemers uit voor de KrachtMeting